Institutionen för ROS

Aktuellt på institutionen

Institutionen för
Radiologi, Onkologi och Strålningsvetenskap (ROS)

1 januari 2015 upphörde institutionen för radiologi, onkologi och strålningsvetenskap. Institutionens enheter placeras vid institutionerna för kirurgiska vetenskaper respektive immunologi, genetik och patologi.

I enlighet med konsistoriets beslut upphörde institutionen för radiologi, onkologi och strålningsvetenskap (ROS) som organisatorisk enhet vid medicinska fakulteten 1 januari 2015. Områdesnämnden vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci har beslutat att enheterna inom ROS omplaceras enligt:

Till institutionen för kirurgiska vetenskaper

Enheten för radiologi

Enheten för nuklearmedicin och PET

Till institutionen för immunologi, genetik och patologi

Enheten för biomedicinsk strålningsvetenskap

Enheten för onkologi

Enheten för medicinsk strålfysik