Institutionen för ROS

Aktuellt på institutionen
Tidigare sidor

Välkommen till Institutionen för
Radiologi, Onkologi och Strålningsvetenskap (ROS)

Institutionen består av följande enheter

Enheten för Radiologi

Enheten för Nuklearmedicin och PET

Enheten för Onkologi

Enheten för Medicinsk strålfysik

Enheten för Biomedicinsk strålningsvetenskap